Introduza a súa procura
accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Características de la contraseña

Activación de usuario

Mediante este servizo, podes activar o teu usuario de Cl@ve Permanente e crear o teu propio contrasinal de acceso.

Para a activación do teu usuario de Cl@ve Permanente debes acceder ao servizo de activación, onde se che pedirá que introduzas o teu usuario (o teu DNI ou NIE), o teu enderezo de correo electrónico (como dato adicional de contraste) e o código de activación que che subministraron no acto de rexistro.

Accede ao servizo(Abre en nueva ventana)

Se son correctos, o sistema enviarache un SMS cun código numérico dun só uso (One Time Password, OTP) que deberás teclear no campo do formulario correspondente. Se é correcto, o sistema permitirache establecer o contrasinal que prefiras, sempre que cumpra cunhas características mínimas de seguridade. Este contrasinal será o que deberás utilizar a partir de agora cada vez que un servizo de administración electrónica cha solicite.

Se introduces erroneamente o código de activación máis de 5 veces, o sistema informarache e, acto seguido, bloqueará o código de activación. Neste caso, será necesario xerar un novo código de activación, para o que debes realizar outra vez o acto de rexistro en Cl@ve.

Xestión do contrasinal

Se esqueciches o teu contrasinal, ou se o queres cambiar, pódelo volver establecer en calquera momento cun dos seguintes procedementos:

 • Cambio de contrasinal

Por motivos de caducidade ou seguridade, podes desexar cambiar o contrasinal. Para isto, accede ao servizo de cambio de contrasinal e sigue os pasos alí descritos.

Accede ao servizo con usuario e contrasinal(Abre en nueva ventana)

Accede ao servizo con certificado dixital(Abre en nueva ventana)

 • Esquecemento de contrasinal

En caso de esquecer o contrasinal ou de que este quede bloqueado por superarse o número máximo de 5 intentos fallados, poderás establecer un novo contrasinal sempre que conserves o código de activación. Para isto, deberás acceder ao servizo de activación de contrasinal e seguir os pasos alí indicados.

Accede ao servizo(Abre en nueva ventana)

 • Perda do Código de activación

Se non conservaches o código de activación, podes obter un novo código de activación realizando outra vez o acto de rexistro en Cl@ve.

 • Rexenerar o Código de Activación de Cl@ve permanente.

Se xa estás rexistrado en Cl@ve e necesítalo, podes rexenerar o Código de Activación de Cl@ve permanente

Accede ao servizo

Baixa de usuario

É posible dar de baixa o teu usuario de Cl@ve Permanente utilizando este servizo.

Se, por calquera causa, non desexas manter activo o teu usuario de Cl@ve Permanente, deberás facer uso do servizo de baixa, ao que poderás acceder ou ben coa túa Cl@ve Permanente actual, ou ben cun certificado dixital.

Se accedes mediante Cl@ve Permanente, despois de introducila o sistema enviarache un SMS cun código numérico de verificación que deberás teclear no campo do formulario correspondente e, se é correcto, o sistema dará de baixa o teu usuario en Cl@ve Permanente.

Accede ao servizo con usuario e contrasinal(Abre en nueva ventana)

Se esqueciches o contrasinal e queres darte de baixa, podes acceder con certificado dixital. Neste caso, non solicitaremos o código de verificación e a baixa realizarase de xeito inmediato.

Accede ao servizo con certificado dixital(Abre en nueva ventana)

Se nalgún momento posterior desexas volver a activar a túa Cl@ve Permanente, deberás volver realizar o trámite de rexistro en Cl@ve.

 

Requisitos de seguridad de las contraseñas

Para que el sistema tenga un cierto nivel de seguridad, es necesario que la contraseña de acceso cumpla unos requisitos mínimos que la hagan robusta frente a ataques dirigidos a su obtención.

Los principales requisitos que se exigen a la contraseña de Cl@ve permanente son:

 • Deberá tener una longitud mínima de 8 caracteres.
 • Deberá contener al menos un carácter de cada uno de los siguientes grupos: letras minúsculas, letras mayúsculas, dígitos y caracteres especiales.
 • Las letras ñ y ç, así como las vocales con tilde se consideran letras permitidas. Como caracteres especiales se podrá utilizar alguno de los siguientes:
 • ¡!$?%&#@/\()=¿?*[];,:._<>+-
 • Si la contraseña tiene una longitud igual o superior a 16 caracteres no habrá restricciones en el tipo de caracteres a utilizar (esto permite utilizar una frase completa como contraseña).
 • La contraseña no podrá contener el nombre, apellidos o DNI.
 • En la renovación de la contraseña no se podrá utilizar la contraseña anterior.

Tu contraseña caduca a los 2 años, siendo obligatorio su cambio pasado este tiempo. Si accedes al servicio pasado este tiempo, se te solicitará que renueves tu contraseña. También puedes modificarla en cualquier momento a través del servicio de Cambio de Contraseña, momento a partir del cual contarás con otros 2 años de vigencia.

Recomendaciones de seguridad de las contraseñas

Adicionalmente, es recomendable seguir las siguientes directrices en la creación y gestión de contraseñas seguras:

 • Evitar usar la misma contraseña que utilice usted ya en otros sistemas o servicios.
 • No utilizar información personal en la contraseña: nombre propio o de familiares, ni apellidos, ni fechas de nacimiento. Y, por supuesto, en ninguna ocasión utilizar datos como el DNI o número de teléfono.
 • Evitar utilizar secuencias básicas de teclado (por ejemplo: “asdf” o las numéricas: “1234”, etc.
 • No repetir los mismos caracteres en la misma contraseña. (ej.: “111222”).
 • No utilizar datos relacionados con el usuario que sean fácilmente deducibles, o derivados de estos. (ej: no poner como contraseña apodos, el nombre del actor o de un personaje de ficción preferido, etc.).
 • No escribir ni reflejar la contraseña en un papel o documento donde quede constancia de la misma, ni enviarla nunca por correo electrónico o en un sms. Tampoco se debe facilitar ni mencionar en una conversación o comunicación de cualquier tipo.