Introduza a súa procura Texto necesario para a busca(*)
accesskey_mod_conten

Cl@ve Firma - Cl@ve

 • Que é?

  Cl@ve é un sistema de Identificación, Autenticación e Firma Electrónica común para todo o Sector Público Administrativo Estatal, baseado no uso de claves concertadas, segundo o previsto no artigo 13.2.c) da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico da cidadanía aos servizos públicos.

 • Emisión e uso do dni

  A entidade encargada de realizar as funcións de emisión e custodia de certificados electrónicos centralizados de usuarios do Sistema Cl@ve, será, no exercicio das súas competencias, a Dirección Xeral da Policía (DGP), de acordo coa Lei Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Forzas e Corpos de Seguridade, e co Real decreto 1553/2005, de 23 de decembro, polo que se regula a expedición do Documento Nacional de Identidade e os seus certificados de firma electrónica.

 • Realizando a firma

  Para a utilización do DNI electrónico, é preciso contar con determinados elementos de hardware e software que nos van permitir o acceso ao chip da tarxeta e, polo tanto, a utilización dos certificados contidos nel. 

 • Definicións

  Neste apartado atoparemos as definicións da terminoloxía empregada na web de Cl@ve.