Introduza a súa procura
accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Como me podo rexistrar?

Cl@ve é unha plataforma de verificación de identidades electrónicas para a identificación e a autenticación da cidadanía. Permítenos identificarnos ante as Administracións Públicas con plenas garantías de seguridade. Para isto, témonos que rexistrar e pode facerse por 3 vías:

 • A través de Internet sen certificado electrónico

  Acordeón de A través de Internet sen certificado electrónico

  Rexistro Nivel Básico.

  O proceso de alta no Rexistro Cl@ve consiste en dous pasos.

  Primeiro, ten que acceder á opción de Solicitude de Carta de Invitación, onde se lle pedirán uns datos básicos de identificación necesarios para que reciba a carta de invitación no seu domicilio fiscal. Nesta carta incluirase un Código Seguro de Verificación (CSV), que lle permitirá seguir co paso 2.

  Despois, unha vez recibida a carta de invitación, terá que acceder á opción de alta en Cl@ve para completar o rexistro, aportando os datos necesarios, que lle permitirá utilizar Cl@ve.

  A continuación, descríbense en detalle estes dous pasos.

  1. Solicitar unha carta de invitación para a alta no Sistema Cl@ve.

  Solicitud carta invitación

  Comproba que tes toda a información e

  2. Unha vez teñamos a carta de invitación, podemos completar o rexistro no Sistema Cl@ve.

  Pasos que seguir:

  1. 1

   Localiza o Código Seguro de Verificación (CSV) na carta. O código de 16 números e letras en maiúsculas

    CSV

  2. 2

   Entra na Sede Electrónica da Axencia Tributaria

   Acceso á opción de Alta en Cl@ve(Abre en nueva ventana)

  3. 3

   Identifícate

    Registro con código seguro de verificación

  4. 4

   Completa os datos solicitados

    

  5. 5

   Confirmación


   Formulario de respuesta

  6. 6
 • A través de Internet con certificado dixital ou DNIe

  Acordeón de A través de Internet con certificado dixital ou DNIe

  Comproba que tes toda a información

  Pasos que seguir:

  1. 1

   Entra na Sede Electrónica da Axencia Tributaria

   Rexistro Cl@ve(Abre en nueva ventana)

  2. 2

   Identifícate

   identificación con certificado o dnie

  3. 3

   En función del tipo de documento, tienes que introducir el número de soporte o la fecha de expedición del mismo. Consulta la ayuda para localizar estos datos en el documento de identificación seleccionado.

  4. 4

   Completa os datos solicitados

  5. 5

   Confirmación

   formulario de respuesta

  6. 6
 • De forma presencial, nunha Oficina de Rexistro

  Acordeón de De forma presencial, nunha Oficina de Rexistro

  Pódeste rexistrar de forma presencial nunha Oficina de Rexistro aportando a seguinte información .

  Para o Rexistro presencial en Cl@ve, será imprescindible a presenza física da persoa a quen se vaia rexistrar.

  Aínda que inicialmente funcionarán como Oficinas de Rexistro a rede de oficinas da Axencia Estatal de Administración Tributaria e das Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social, poderase ampliar a rede de Oficinas de Rexistro con aqueles organismos públicos que dispoñan de despregamento territorial e cumpran os requisitos técnicos necesarios establecidos .

  Neste senso, o Rexistro presencial en Cl@ve pódese realizar tamén na Rede de oficinas de Información e Atención á Cidadanía das Delegacións de Goberno, así como na Rede de oficinas do Servizo Público de Emprego Estatal.

  A relación de Oficinas de Rexistro pódese atopar no Portal de Acceso Xeral(Abre en nueva ventana) . No motor de busca, selecciona a opción Cl@ve. Non esqueza comprobar esa opción porque se non ves todas as oficinas de rexistro, tamén aquelas que non son de Cl@ve.

  Importante: algunhas oficinas de rexistro requiren unha cita previa.

Debe tenerse en cuenta que el registro a través de Internet sin certificado electrónico no permitirá acceder a determinados servicios ni utilizar Cl@ve Firma.

 • Mensaje de bienvenida al sistema Cl@ve

  Acordeón de Mensaje de bienvenida al sistema Cl@ve

  Una vez completado el registro en Cl@ve en cualquiera de las modalidades descritas anteriormente, el ciudadano recibirá, en el número de teléfono que acaba de registrar, un SMS de bienvenida al sistema. A partir de la recepción de dicho SMS, el ciudadano registrado puede ya utilizar el sistema Cl@ve PIN y acceder a los sistemas de activación de contraseña del sistema Cl@ve permanente.