Introduza a súa procura
accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Que é Cl@ve?

 

Cl@ve é un sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que a cidadanía se poida identificar ante a Administración mediante claves concertadas (usuario máis contrasinal), sen ter que recordar claves diferentes para acceder aos distintos servizos.

Cl@ve complementa os actuais sistemas de acceso mediante DNI-e e certificado electrónico, e ofrece a posibilidade de realizar firma na nube con certificados persoais custodiados en servidores remotos.

Trátase dunha plataforma común para a identificación, autenticación e firma electrónica, un sistema interoperable e horizontal que evita ás Administracións Públicas ter que implantar e xestionar os seus propios sistemas de identificación e firma, e á cidadanía ter que utilizar métodos de identificación diferentes para relacionarse electronicamente coa Administración.

Cl@ve permite que as aplicacións de administración electrónica poidan definir o nivel de aseguranza na calidade da autenticación que desexan, segundo os datos que traten e a clasificación de seguridade, seguindo as recomendacións do Esquema Nacional de Seguridade (Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica). A cidadanía que utilice os servizos de administración electrónica pode escoller entón o identificador que desexa usar entre os dispoñibles para o nivel de aseguranza requirido pola aplicación.

O sistema Cl@ve foi aprobado por Acordo do Consello de Ministros, na súa reunión do 19 de setembro de 2014, e as súas condicións de utilización son determinadas pola Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.

¿Qué necesito para empezar?

Para usar el sistema, únicamente necesitas haber obtenido previamente tu credencial electrónica de identificación mediante alguno de los procedimientos previstos.

Para ello deberás registrarte en el sistema bien de forma presencial, en alguna de las oficinas de registro adheridas al sistema, o bien por Internet, utilizando un certificado electrónico reconocido o, si no dispones de él, a través de videollamada o por carta de invitación. Dependiendo del método elegido tendrás un nivel de registro básico o avanzado.

Puedes obtener más información sobre este proceso en el apartado de Registro .

Al registrarte, se te proporcionarán dos tipos de claves de acceso:

  • Cl@ve PIN : orientada a accesos esporádicos, con contraseña de validez muy limitada en tiempo.
  • Cl@ve Permanente : orientada a accesos habituales, y al uso de la firma en la nube , con contraseña de validez duradera en el tiempo, pero no ilimitada. Es un sistema de acceso mediante usuario y contraseña, reforzado con claves de un solo uso remitido por SMS para ciertos servicios de nivel superior.

Una vez que te hayas registrado y hayas activado estas claves de acceso, podrás utilizar Cl@ve en todos los servicios de administración electrónica que estén integrados con el sistema. Puedes consultar estos servicios en el apartado de  ¿Dónde puedo usarlo?   

Ten en cuenta que, dependiendo de las características del servicio, es posible que algún método de identificación no esté disponible, debido a que el nivel de seguridad que se requiere para el acceso al servicio es superior al que puede proporcionar ese método de identificación (por ejemplo, porque el servicio maneja datos de carácter personal especialmente protegidos)