Introduza a súa procura
accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Realización da Firma

Para poder realizar a firma dun documento, é preciso realizar previamente os seguintes pasos:

1. Alta no sistema Cl@ve.

2. Xeración de contrasinal. Poden darse dous casos.

2.1. Primeiros usuarios rexistrados en Cl@ve e usuarios de Clave e Contrasinal de TUSS.

Ao mellorar a seguridade nos accesos ao sistema, requirirase o establecemento dun novo contrasinal, coa que se terá que autenticar a partir dese momento. (Consultar a guía de usuario no apartado "Actualización de Contrasinais")

2.2. Usuarios rexistrados en Cl@ve actuais. Xerase conforme ao manual correspondente.

3. Xeración de claves de autenticación e firma.

Mediante o sistema Cl@ve, o cidadán pode xerar as súas claves de autenticación e firma en dúas fases diferentes:

3.1. A vontade. O cidadán pode xerar as súas claves de autenticación e firma a vontade nun acto independente de xeración de claves baixo demanda. (Consultar a guía de usuario no apartado "Xeración de claves baixo demanda")

3.2. No momento da primeira firma. Se un cidadán pretende firmar un documento a primeira vez e inda non ten xeradas as claves de autenticación e firma, xeraránselle nun proceso inmediatamente anterior á firma que pretenda realizar. (Consultar a guía de usuario no apartado "Xeración de claves na primeira firma.")

Unha vez completados os pasos anteriores, o cidadán poderá firmar os documentos que os distintos servizos da Administración integren no sistema Cl@ve. Paulatinamente, iranse integrando distintas Administracións con esta funcionalidade ata completar toda a Administración Xeral do Estado e outras Administracións que estean interesadas en se adherir ao Sistema.

Debido precisamente á heteroxeneidade dos Organismos que prestarán servizos mediante o Sistema Cl@ve, o cidadán notará que se producen cambios nas distintas pantallas polas que navega durante o proceso de firma. Isto é a consecuencia de que determinados organismos teñen unha función específica dentro do sistema, e para que este poida aportar todas as garantías de seguridade necesarias ao proceso, a información que intervén nos procesos é custodiada e xestionada por distintas Administracións.

Teñen especial relevancia no proceso de firma a DTIC como xestora da plataforma de Cl@ve, a GISS como Fornecedora de Servizos de Confianza, a Axencia Tributaria como responsable do rexistro único e a Dirección Xeral da Policía como Autoridade de Certificación e Fornecedora de Servizos de Confianza, polo que poderán mostrarse os logos correspondentes a estes organismos, xunto cos da Administración que provexa o servizo desde o que o cidadán pretende autenticarse e/ou firmar. (Consultar a Guía de usuario no apartado "Proceso de Firma")

PROCESO DE FIRMA

Fases del proceso de firma:

  • FASE 1 - PROCEDEMENTO DE AUTENTICACIÓN

  • FASE 2 - ACTUALIZACIÓN DO CONTRASINAL

  • FASE 3 - CONTINUACIÓN DO PROCESO

  • FASE 4 - ACCESO A UN TRÁMITE

  • FASE 5 - PROCEDEMENTO DE XERACIÓN DE CLAVES DE FIRMA

  • FASE 6 - PROCESO DE FIRMA

  • FASE 7 - FINALIZACIÓN DO PROCESO DE FIRMA

  • FASE 8 - FINALIZACIÓN DO TRÁMITE ADMINISTRATIVO