Introdueixi la seva cerca
accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Com puc registrar-m'hi?

Cl@ve és una plataforma de verificació d'identitats electròniques per a la identificació i l'autenticació dels ciutadans. Ens permet identificar-nos a les Administracions Públiques amb garantia plena de seguretat. Per emprar aquest servei hem de registrar-nos, i podem fer-ho per 3 vies:

 • Mitjançant Internet sense certificat electrònic

  Acordeón de Mitjançant Internet sense certificat electrònic

  Registro Nivel Básico.

  Si no dispones de certificado electrónico, puedes registrarte por Internet, solicitando la carta de invitación, que será enviada por correo postal a tu domicilio fiscal, y completando el registro con el código Seguro de Verificación (CSV) que consta en la carta.

  Puedes visualizar los pasos en el siguiente vídeo:

  Registre Nivell Bàsic.

  El procés d'alta al Registre Cl@ve consta de dos passos:

  Primer, haureu d'accedir a l'opció de Sol·licitud de Carta d'Invitació, on us demanaran unes dades bàsiques d'identificació necessàries per què podeu rebre la carta d'invitació al domicili fiscal. Aquesta carta inclou un Codi Segur de Verificació (CSV) que us permetrà seguir amb el pas 2.

  Segon, una vegada heu rebut la carta d'invitació, haureu d'accedir a l'opció d'alta a Cl@ve per completar el registre mitjançant l'aportació de les dades necessàries que us permetran fer-lo servir.

  Seguidament es descriuen detalladament aquests dos passos.

  1. Sol·licitar una carta d'invitació per a l'alta al Sistema Cl@ve.

  Solicitud carta invitación

   Comprova que tens tota la informació   i

  2. Una vegada tenim la carta d'invitació, podem completar el registre al Sistema Cl@ve.

  Passos a seguir:

  1. 1

   Localitza el Codi Segur de Verificació (CSV) a la carta. El codi de 16 números i lletres majúscules.

    CSV

  2. 2

   Entra a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària.

   Accés a l'opció d'Alta a Cl@ve(Abre en nueva ventana)

  3. 3

   Identifica't

    Registro con código seguro de verificación

  4. 4

   Complimenta les dades que sol·licita

    

  5. 5

   Confirmació


   Formulario de respuesta

  6. 6
 • Mitjançant Internet amb certificat digital o DNI-e

  Acordeón de Mitjançant Internet amb certificat digital o DNI-e

  Registro Nivel Avanzado.

  Comprueba que tienes toda la información

  Si dispones de certificado o DNI electrónico puedes registrarte en el sistema Cl@ve a través de Internet.

  Puedes visualizar los pasos en el siguiente vídeo:

  Comprova que tens tota la informació

  Passos a seguir:

  1. 1

   Entra a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària.

   Registre Cl@ve(Abre en nueva ventana)

  2. 2

   Identifica't

   identificación con certificado o dnie

  3. 3

   En función del tipo de documento, tienes que introducir el número de soporte o la fecha de expedición del mismo. Consulta la ayuda para localizar estos datos en el documento de identificación seleccionado.

  4. 4

   Complimenta les dades que sol·licita

  5. 5

   Confirmació

   formulario de respuesta

  6. 6
 • Presencialment en una Oficina de Registre

  Acordeón de Presencialment en una Oficina de Registre

  Registro Nivel Avanzado.

  Puedes registrarte presencialmente en una Oficina de Registro aportando la siguiente información .

  Para el Registro presencial en Cl@ve será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya de registrar.

  Puedes visualizar los pasos en el siguiente vídeo:

  Pots registrar-te presencialment en una Oficina de Registre facilitant la informació  següent.

  Per registrar-se presencialment a Cl@ve serà imprescindible la presència física de la persona que es vulgui registrar.

  Encara que primerament funcionaran com a Oficines de Registre, la xarxa d'oficines de de l'Agència Estatal d'Administració Tributaria i de les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social, la xarxa d'Oficines de Registre podrà ampliar-se amb els organismes públics que tinguin desplegament territorial i compleixin els requisits tècnics necessaris establerts .

  En aquest sentit, el Registre presencial a Cl@ve es pot dur a terme també a la Xarxa d'oficines de Informació i Atenció al Ciutadà de les delegacions de Govern, així com a la Xarxa d'oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

  La relació d'Oficines de Registre es pot trobar al Portal d'Accés General(Abre en nueva ventana) . Dins el cercador marca la opció Cl@ve. No oblidis marcar aquesta opció perque si no es mostraràn totes les oficines de registre, també les que no són de Cl@ve.

  Important: Algunes oficines de registre requereixen cita prèvia.

Debe tenerse en cuenta que el registro a través de Internet sin certificado electrónico no permitirá acceder a determinados servicios ni utilizar Cl@ve Firma.

 • Mensaje de bienvenida al sistema Cl@ve

  Acordeón de Mensaje de bienvenida al sistema Cl@ve

  Una vez completado el registro en Cl@ve en cualquiera de las modalidades descritas anteriormente, el ciudadano recibirá, en el número de teléfono que acaba de registrar, un SMS de bienvenida al sistema. A partir de la recepción de dicho SMS, el ciudadano registrado puede ya utilizar el sistema Cl@ve PIN y acceder a los sistemas de activación de contraseña del sistema Cl@ve permanente.