Introduïsca la seua cerca
accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Com puc registrar-me'n?

Cl@ve és una plataforma de verificació d'identitats electròniques per a la identificació i l'autenticació dels ciutadans. Ens permet identificar-nos a les Administracions Públiques amb garantia plena de seguretat. Per emprar aquest servici hem de registrar-nos, i podem fer-ho per 3 vies:

 • Mitjançant Internet sense certificat electrònic

  Acordeón de Mitjançant Internet sense certificat electrònic

  Registro Nivel Básico.

  Si no dispones de certificado electrónico, puedes registrarte por Internet, solicitando la carta de invitación, que será enviada por correo postal a tu domicilio fiscal, y completando el registro con el código Seguro de Verificación (CSV) que consta en la carta.

  Puedes visualizar los pasos en el siguiente vídeo:

  Registre Nivell Bàsic.

  El procés d'alta en el Registre Cl@ve consta de dos passos.

  Primer, haureu d'accedir a l'opció de Sol·licitud de Carta d'Invitació, on vos demanaran unes dades bàsiques d'identificació necessàries per què podeu rebre la carta d'invitació al domicili fiscal. Aquesta carta inclou un Codi Segur de Verificació (CSV) que vos permetrà seguir amb el pas 2.

  Segon, una vegada heu rebut la carta d'invitació, haureu d'accedir a l'opció d'alta en Cl@ve per completar el registre mitjançant l'aportació de les dades necessàries que vos permetran fer-lo servir

  . Seguidament es descriuen detalladament aquests dos passos.

  1. Sol·licitar una carta d'invitació per a l'alta en el Sistema Cl@ve.

  Solicitud carta invitación

   Comprova que tens tota la informació   i

  Sol·licita la carta invitació(Abre en nueva ventana) div

  2. Una vegada tenim la carta d'invitació, podem completar el registre en el Sistema Cl@ve.

  Passos a seguir:

  1. 1

   Localitza el Codi Segur de Verificació (CSV) a la carta. El codi de 16 números i lletres majúscules.

    CSV

  2. 2

   Entra en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària.

   Accés a l'opció d'Alta en C@ve(Abre en nueva ventana)

  3. 3

   Identifica't

    Registro con código seguro de verificación

  4. 4

   Complimenta les dades que sol·licita

    

  5. 5

   Confirmació


   Formulario de respuesta

  6. 6
 • Mitjançant Internet amb certificat digital o DNI-e

  Acordeón de Mitjançant Internet amb certificat digital o DNI-e

  Registro Nivel Avanzado.

  Comprueba que tienes toda la información

  Si dispones de certificado o DNI electrónico puedes registrarte en el sistema Cl@ve a través de Internet.

  Puedes visualizar los pasos en el siguiente vídeo:

  Comprova que tens tota la informació

  Passos a seguir:

  1. 1

   Entra en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària.

   Registre Cl@ve(Abre en nueva ventana)

  2. 2

   Identifica't

   identificación con certificado o dnie

  3. 3

   En función del tipo de documento, tienes que introducir el número de soporte o la fecha de expedición del mismo. Consulta la ayuda para localizar estos datos en el documento de identificación seleccionado.

  4. 4

   Complimenta les dades que sol·licita

  5. 5

   Confirmació

   formulario de respuesta

  6. 6
 • Presencialment en una Oficina de Registre

  Acordeón de Presencialment en una Oficina de Registre

  Registro Nivel Avanzado.

  Puedes registrarte presencialmente en una Oficina de Registro aportando la siguiente información .

  Para el Registro presencial en Cl@ve será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya de registrar.

  Puedes visualizar los pasos en el siguiente vídeo:

  Pots registrar-te presencialment en una Oficina de Registre facilitant la informació  següent.

  Per registrar-se presencialment en C@ve serà imprescindible la presència física de la persona que es vulga registrar.

  Encara que primerament funcionaran com a Oficines de Registre, la xarxa d'oficines de de l'Agència Estatal d'Administració Tributaria i de les Entitats Gestores i Servicis Comuns de la Seguretat Social, la xarxa d'Oficines de Registre podrà ampliar-se amb els organismes públics que tinguen desplegament territorial i complisquen els requisits tècnics necessaris establerts .

  En aquest sentit, el Registre presencial en C@ve es pot dur a terme també a la Xarxa d'oficines de Informació i Atenció al Ciutadà de les delegacions de Govern, així com a la Xarxa d'oficines del Servici Públic d'Ocupació Estatal.

  La relació d'Oficines de Registre serà publicada al Portal d'Accés General(Abre en nueva ventana) . Dins del buscador marca la opció Cl@ve. No oblidis marcar aquesta opció perque si no es mostraràn totes les oficines de registre, també les que no són de Cl@ve.  

  Important: Algunes oficines de registre requereixen cita prèvia.

Debe tenerse en cuenta que el registro a través de Internet sin certificado electrónico no permitirá acceder a determinados servicios ni utilizar Cl@ve Firma.

 • Mensaje de bienvenida al sistema Cl@ve

  Acordeón de Mensaje de bienvenida al sistema Cl@ve

  Una vez completado el registro en Cl@ve en cualquiera de las modalidades descritas anteriormente, el ciudadano recibirá, en el número de teléfono que acaba de registrar, un SMS de bienvenida al sistema. A partir de la recepción de dicho SMS, el ciudadano registrado puede ya utilizar el sistema Cl@ve PIN y acceder a los sistemas de activación de contraseña del sistema Cl@ve permanente.