Introdueixi la seva cerca Text requerit per a la cerca(*)
accesskey_mod_conten

Cl@ve Signatura - Cl@ve

  • Cl@ve és un sistema d'Identificació, Autenticació i Signatura Electrònica comú per a tot el sector Públic Administratiu Estatal, basat en l'ús de claus concertades, d'acord amb que preveu l'article 13.2.c) de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  • L'entitat encarregada de dur a terme les funcions d'emissió i custòdia de certificats electrònics centralitzats d'usuaris del Sistema Cl@ve serà, en el exercici de les seves competències, la Direcció General de la Policia (DGP), d'acord amb la Llei Orgànica 2/1986, del 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat i al Reial Decret 1553/2005, del 23 de desembre, pel qual es regula la expedició del Document Nacional de Identitat i els certificats de signatura electrònica corresponents.

  • Per emprar el DNI electrònic és necessari comptar amb determinats elements de maquinari i programari que ens permitiran l'accés al xip de la targeta i, per tant, a la utilització dels certificats que hi conté. 

  • En aquest apartat trobarem les definicions de la terminologia empleada a la web de Cl@ve.