Introdueixi la seva cerca
accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Fer servir la Signatura

Per poder signar un document, prèviament s'haurien d'haver-hi dut a terme els passos següents

1.- Alta al sistema Cl@ve.

2.- Generació de contrasenya. Poden donar-se dos casos.

2.1. Primers usuaris registrats a Cl@ve i usuaris de Cl@ve i Contrasenya de TUSS

En millorar-se la seguretat als accessos al sistema, serà necessari l'establiment d'una nova contrasenya, amb la qual haurà d'autenticar-se a partir d'aquest moment. (Consultar la guia d'usuari a l'apartat "Actualització de Contrasenyes").

2.2. Usuaris registrats a Cl@ve actuals. És generat conforme al manual corresponent.

3.- Generació de claus d'autenticació i signatura

Mitjançant el sistema Cl@ve el ciutadà pot generar les claus d'autenticació i signatura en dues fases diferents.

3.1.- A voluntat. El ciutadà pot generar les claus d'autenticació i signatura a voluntat en un acte independent de generació de claus sota demanda. (Consultar la guia d'usuari a l'apartat "Generació de claus sota demanda")

3.2.-En el moment de la primera signatura. Si un ciutadà pretén signar un document per primera vegada, i encara no té generades les claus d'autenticació i signatura, se'ls generaran en un procés immediatament anterior a la signatura que pretén fer. (Consultar la guia d'usuari a l'apartat "Generació de claus en la primera signatura")

Una vegada completats els passos anteriors, el ciutadà podrà signar els documents que els diversos serveis de l'Administració integren al sistema Cl@ve. Gradualment s'integraran diferents Administracions amb aquesta funcionalitat fins a completar tota l'Administració General de l'Estat i altres Administracions que estiguin interessades a adherir-s'hi.

A causa precisament de l'heterogeneïtat dels Organismes que prestaran serveis mitjançant el Sistema Cl@ve, el ciutadà notarà que hi hauran canvis a les distintes pantalles per les que navega durant el procés de signatura. Aquest fet és a conseqüència de determinats organismes que tenen una funció específica dins del sistema, i per què aquest pugui aportar totes les garanties de seguretat necessàries al procés, la informació que intervé en els processos és custodiada i gestionada per Administracions diferents.

Tenen especial rellevància en el procés de signatura la DTIC com a gestor de la plataforma Cl@ve, la GISS com a Prestador de Serveis de Confiança, l'Agència Tributària com a responsable del registre únic i la Direcció General de la Policia com a Autoritat de Certificació i Prestador de Serveis de Confiança, pel que podran mostrar-se els logotips corresponents als organismes esmenats, juntament amb els de l'Administració que proporcionin el servei des del qual el ciutadà pretén autenticar-s'hi i/o signar. (Consultar la guia d'usuari a l'apartat "Procés de Signatura")

PROCÉS DE SIGNATURA

Fases del proceso de firma:

  • FASE 1 - PROCEDIMENT D'AUTENTICACIÓ

  • FASE 2 - ACTUALITZACIÓ DE LA CONTRASENYA

  • FASE 3 - CONTINUACIÓ DEL PROCÉS

  • FASE 4 - ACCÉS A UN TRÀMIT

  • FASE 5 - PROCEDIMENT DE GENERACIÓ DE CLAUS DE SIGNATURA

  • FASE 6 - PROCEDIMENT DE SIGNATURA

  • FASE 7 - FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE SIGNATURA

  • FASE 8 - FINALITZACIÓ DEL TRÀMIT ADMINISTRATIU