Introduïsca la seua cerca
accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Fer servir la Firma

Per poder firmar un document, prèviament s'haurien d'haver-hi dut a terme els passos següents

1. Alta en el sistema Cl@ve.

2. Generació de contrasenya. Poden donar-se dos casos.

2.1. Primers usuaris registrats en Cl@ve i usuaris de Cl@ve i Contrasenya de TUSS

En millorar-se la seguretat als accessos al sistema, serà necessari l'establiment d'una nova contrasenya, amb la qual haurà d'autenticar-se a partir d'aquest moment. (Consultar la guia d'usuari en l'apartat "Actualització de Contrasenyes").

2.2. Usuaris registrats en Cl@ve actuals. És generat conforme al manual corresponent.

3. Generació de claus d'autenticació i firma.

Mitjançant el sistema Cl@ve el ciutadà pot generar les claus d'autenticació i firma en dos fases diferents.

3.1. A voluntat. El ciutadà pot generar les claus d'autenticació i firma a voluntat en un acte independent de generació de claus sota demanda. (Consultar la guia d'usuari a l'apartat "Generació de claus sota demanda")

3.2. En el moment de la primera firma. Si un ciutadà pretén firmar un document per primera vegada, i encara no té generades les claus d'autenticació i firma, se'ls generaran en un procés immediatament anterior a la firma que pretén fer. (Consultar la guia d'usuari a l'apartat "Generació de claus en la primera firma")

Una vegada completats els passos anteriors, el ciutadà podrà firmar els documents que els diversos servicis de l'Administració integren en el sistema Cl@ve. Gradualment s'integraran diferents Administracions amb aquesta funcionalitat fins a completar tota l'Administració General de l'Estat i altres Administracions que estiguen interessades a adherir-s'hi.

A causa precisament de l'heterogeneïtat dels Organismes que prestaran servicis mitjançant el Sistema Cl@ve, el ciutadà notarà que hi hauran canvis en les distintes pantalles per les que navega durant el procés de firma. Aquest fet és a conseqüència de determinats organismes que tenen una funció específica dins del sistema, i per què aquest puga aportar totes les garanties de seguretat necessàries al procés, la informació que intervé en els processos és custodiada i gestionada per Administracions diferents.

Tenen especial rellevància en el procés de firma la DTIC com a gestor de la plataforma Cl@ve, la GISS com a Prestador de Servicis de Confiança, l'Agència Tributària com a responsable del registre únic i la Direcció General de la Policia com a Autoritat de Certificació i Prestador de Servicis de Confiança, pel que podran mostrar-se els logotips corresponents als organismes esmenats, juntament amb els de l'Administració que proporcionen el servici des del qual el ciutadà pretén autenticar-s'hi i/o firmar (Consultar la guia d'usuari a l'apartat "Procés de Firma")

PROCÉS DE FIRMA

Fases del proceso de firma:

 • FASE 1 - PROCEDIMENT D'AUTENTICACIÓ

  Acordeón de FASE 1 - PROCEDIMENT D'AUTENTICACIÓ

  En primer lloc, cal procedir a l'autenticació, prèvia a qualsevol tràmit administratiu dins del sistema.

  En aquest cas, ha sigut escollit el portal de la Seguretat Social com a exemple. És necessari recordar que, depenent si l'autenticació es duu a terme amb Cl@ve PIN o Cl@ve Permanent, podrà accedir-se a uns servicis o a uns altres. En aquest cas, com que la intenció és firmar emprarem Cl@ve Permanent, que té un nivell major de seguretat.

  En la part dreta de la pantalla, en l requadre de color blanc, veurem el botó "Accedir" que ens permet entrar al sistema Cl@ve:

  Una vegada accionat, ens trobem la pantalla següent, on serà necessari introduir el nostre número de document d'identitat (DNI/NIE) i la contrasenya que haurem activat prèviament.

 • FASE 2 - ACTUALITZACIÓ DE LA CONTRASENYA

  Acordeón de FASE 2 - ACTUALITZACIÓ DE LA CONTRASENYA

  És possible que siga necessari actualitzar la contrasenya. Això pot passar amb els primers usuaris registrats en Cl@ve i amb els usuaris heretats d'altres sistemes. Aquesta actualització proporciona les mesures de seguretat més avançades a les contrasenyes.

  Si això es així, avançarem a la pantalla següent:

  NOTA: Per gestionar les contrasenyes de sistema Cl@ve, el Cos Nacional de Policia n'és el responsable. Per aquest motiu apareix el logotip de Policia Nacional en les pantalles que duen a terme funcions de la seua competència.

  És necessari tindre en compte que, una vegada actualitzades, les contrasenyes vàlides per autentificar-se al sistema seran les noves i no les anteriors.

 • FASE 3 - CONTINUACIÓ DEL PROCÉS

  Acordeón de FASE 3 - CONTINUACIÓ DEL PROCÉS

  Si no ha sigut necessari dur a terme el pas anterior, ens trobarem amb aquesta pantalla:

  Una vegada introduïts, fem clic al botó continuar i, si el procés es completa correctament, ens haurem identificat al sistema Cl@ve.

 • FASE 4 - ACCÉS A UN TRÀMIT

  Acordeón de FASE 4 - ACCÉS A UN TRÀMIT

  En aquest exemple durem a terme una Alta de Beneficiari en la Seguretat Social.

  Per completar el procés, en la pàgina mostrada, sol·licitem el tràmit. Serà cadascuna de les Administracions les que marquen el nivell de seguretat requerit per poder entrar-hi. En aquest cas, ens hem autenticat amb un nivell alt, fet que ens permet l'accés al servici.

  Com és un tràmit tipificat com de Seguretat Alta, se sol·licitarà a l'usuari que introduïsca una clau d'un sol ús (OTP) que se li enviarà mitjançant un SMS al telèfon mòbil que donà d'alta en el registre del sistema.

  Una vegada finalitzat aquest control de seguretat, caldrà complimentar el tràmit administratiu seguint les instruccions de l'Organisme corresponent fins que es completen.

  En la pantalla següent s'observa la casella que cal activar per continuar amb el procés. És una declaració que especifica que les dades aportades són certes.

 • FASE 5 - PROCEDIMENT DE GENERACIÓ DE CLAUS DE FIRMA

  Acordeón de FASE 5 - PROCEDIMENT DE GENERACIÓ DE CLAUS DE FIRMA

  En el cas anterior, el tràmit requereix ser firmat pel sol·licitant. En conseqüència, serà mostrada una pantalla per dur a terme la firma.

  Si l'usuari no ha sol·licitat els certificats de firma prèviament, serà mostrada una pantalla similar a aquesta, on s'ofereix la possibilitat de sol·licitar-ne la generació.

  Cal remarcar que, en aquest punt del procés, les pantalles canvien i apareix el logotip de la Policia Nacional. Això ocorre perquè la gestió i custòdia dels certificats correspon al Cos esmenat. Per tant, per completar aquesta part del procés amb les mateixes garanties que els certificats del DNI electrònic, la petició és redirigida als sistemes de la Direcció General de la Policia (DGP) per ser generada.

  En aquest procés la contrasenya serà sol·licitada, la qual es troba únicament en poder de l'usuari, i cal marcar la casella "Accepte", llegida prèviament i marcada si s'hi està d'acord.

  Si el procés de generació de certificats es completa correctament, tornarà a ser redirigit a l'Organisme en el qual ens trobàvem abans, i tornen a canviar les pantalles per informar en tot moment el ciutadà en quin Organisme es troba. En aquesta pantalla s'informarà que el procés ha sigut completat.

 • FASE 6 - PROCEDIMENT DE FIRMA

  Acordeón de FASE 6 - PROCEDIMENT DE FIRMA

  Una vegada generats els certificats, ja estem en disposició de firmar un document.

  A la pantalla següent es mostra a l'usuari que és necessària la firma d'un tràmit concret. Per poder dur-la a terme, és necessari introduir la contrasenya i l'OTP rebut al telèfon mòbil.

  Seguidament es confirma l'operació.

 • FASE 7 - FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE FIRMA

  Acordeón de FASE 7 - FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE FIRMA

  Se o proceso foi realizado con éxito, amosarase unha pantalla similar á seguinte, onde se dá a oportunidade de obter un xustificante da operación realizada.

 • FASE 8 - FINALIZACIÓN DO TRÁMITE ADMINISTRATIVO

  Acordeón de FASE 8 - FINALIZACIÓN DO TRÁMITE ADMINISTRATIVO

  Aquest seria el resultat final de l'operació de firma.