Introduïsca la seua cerca
accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Fer servir la Firma

Per poder firmar un document, prèviament s'haurien d'haver-hi dut a terme els passos següents

1. Alta en el sistema Cl@ve.

2. Generació de contrasenya. Poden donar-se dos casos.

2.1. Primers usuaris registrats en Cl@ve i usuaris de Cl@ve i Contrasenya de TUSS

En millorar-se la seguretat als accessos al sistema, serà necessari l'establiment d'una nova contrasenya, amb la qual haurà d'autenticar-se a partir d'aquest moment. (Consultar la guia d'usuari en l'apartat "Actualització de Contrasenyes").

2.2. Usuaris registrats en Cl@ve actuals. És generat conforme al manual corresponent.

3. Generació de claus d'autenticació i firma.

Mitjançant el sistema Cl@ve el ciutadà pot generar les claus d'autenticació i firma en dos fases diferents.

3.1. A voluntat. El ciutadà pot generar les claus d'autenticació i firma a voluntat en un acte independent de generació de claus sota demanda. (Consultar la guia d'usuari a l'apartat "Generació de claus sota demanda")

3.2. En el moment de la primera firma. Si un ciutadà pretén firmar un document per primera vegada, i encara no té generades les claus d'autenticació i firma, se'ls generaran en un procés immediatament anterior a la firma que pretén fer. (Consultar la guia d'usuari a l'apartat "Generació de claus en la primera firma")

Una vegada completats els passos anteriors, el ciutadà podrà firmar els documents que els diversos servicis de l'Administració integren en el sistema Cl@ve. Gradualment s'integraran diferents Administracions amb aquesta funcionalitat fins a completar tota l'Administració General de l'Estat i altres Administracions que estiguen interessades a adherir-s'hi.

A causa precisament de l'heterogeneïtat dels Organismes que prestaran servicis mitjançant el Sistema Cl@ve, el ciutadà notarà que hi hauran canvis en les distintes pantalles per les que navega durant el procés de firma. Aquest fet és a conseqüència de determinats organismes que tenen una funció específica dins del sistema, i per què aquest puga aportar totes les garanties de seguretat necessàries al procés, la informació que intervé en els processos és custodiada i gestionada per Administracions diferents.

Tenen especial rellevància en el procés de firma la DTIC com a gestor de la plataforma Cl@ve, la GISS com a Prestador de Servicis de Confiança, l'Agència Tributària com a responsable del registre únic i la Direcció General de la Policia com a Autoritat de Certificació i Prestador de Servicis de Confiança, pel que podran mostrar-se els logotips corresponents als organismes esmenats, juntament amb els de l'Administració que proporcionen el servici des del qual el ciutadà pretén autenticar-s'hi i/o firmar (Consultar la guia d'usuari a l'apartat "Procés de Firma")

PROCÉS DE FIRMA

Fases del proceso de firma:

  • FASE 1 - PROCEDIMENT D'AUTENTICACIÓ

  • FASE 2 - ACTUALITZACIÓ DE LA CONTRASENYA

  • FASE 3 - CONTINUACIÓ DEL PROCÉS

  • FASE 4 - ACCÉS A UN TRÀMIT

  • FASE 5 - PROCEDIMENT DE GENERACIÓ DE CLAUS DE FIRMA

  • FASE 6 - PROCEDIMENT DE FIRMA

  • FASE 7 - FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE FIRMA

  • FASE 8 - FINALIZACIÓN DO TRÁMITE ADMINISTRATIVO