Introdueixi la seva cerca
accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Avís legal

El lloc web  clave.gob.es   és un domini en Internet de la titularitat de la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions del Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, amb seu al carrer Mª de Molina, núm. 50 - 28071 Madrid

En la present nota legal es recullen les condicions generals d'us i d'accés.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació expressa i plena de les presents condicions generals en la versió publicada en el moment en que l'usuari hi accedeixi, salvant les condicions particulars que poden ser aplicades a alguns continguts o serveis del lloc web. En tot cas, l'actualització de la informació i dels serveis no és immediata i poden haver-hi desfasaments. Suggerim que hi comproveu sempre la vigència i l'exactitud de la informació, dels serveis i dels continguts recollits.

Modificacions

Amb l'objectiu de millorar les prestacions del lloc web, la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia als usuaris, de modificar, d'ampliar o de suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els serveis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús, així com qualsevol altra condició particular.

Enllaços i hiperenllaços

Els hiperenllaços continguts al lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. La Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions no assumeix cap responsabilitat pel contingut, les informacions o els serveis que hi poden aparèixer, ja que aquestes pàgines no li pertanyen ni revisa els continguts, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que no tenen necessàriament relació amb les persones o les entitats titulars dels continguts esmenats o dels llocs on es troben.

Pel que fa a l'enllaç del domini mateix, l'establiment del hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableix, ni l'acceptació ni l'aprovació per part del mateix dels continguts o dels serveis. Per tant, no es declararà ni es farà entendre que la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de cap manera els serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web des de la qual s'estableix l'hiperenllaç.

La Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions no es fa responsable de cap manera ni garanteix la qualitat, l'exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat dels continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç pugui oferir. L'usuari o la usuària accepten sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, els danys o les accions que poden derivar-se de l'accés a la pàgina web del hiperenllaç.

La pàgina web en la qual es pugui establir l'hiperenllaç mai no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyen a la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, exceptuant aquells signes que formen part de l'hiperenllaç mateix.

La pàgina web en la qual es pugui establir l'hiperenllaç mai no contindrà informacions amb continguts il·lícits , contraris a la moral i a les bones costums generalment acceptades, així com tampoc contindrà mai continguts contraris a qualsevol drets de tercers.

Drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el disseny, logotips i altres imatges del portal clave.gob.es

Tant el disseny global del portal i dels codis font, com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions o als organismes i entitats participants al sistema Cl@ve, i estan protegits pels drets corresponents de propietat intel·lectual i industrial. Aquesta protecció hi afecta igualment les imatges contingudes.

L'ús, la reproducció, la distribució, la comunicació pública, la transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga queda totalment prohibida llevat que mediï amb autorització expressa la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions. La llicència d'ús dels elements especificats en aquest apartat d'aquest portal, atorgada a l'usuari, es limita a la descàrrega per part de l'usuari del contingut esmenat i l'ús privat, sempre que aquesta informació romangui íntegra.

La Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc podria estar vulnerant-ne els drets, us agrairíem que contactéssiu amb nosaltres mitjançant el formulari  (Obre en nova finestra) .

La Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions prohibeix expressament fer cap "framing" o emprar altres mecanismes per part de tercers que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del portal.

Estadístiques d'ús del lloc

El portal web del sistema Cl@ve fa servir l'aplicació Google Analytics, que instal·la cookies temporalment, amb la finalitat única i exclusiva d'elaborar informes de caràcter estadístic. Per exemple, el nombre de visites per pàgina, hores i dies de visita, etc.

Les cookies són fitxers creats al navegador de l'usuari per registrar l'activitat al lloc web. Una cookie no identifica una persona, sinó una combinació de computadora-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en cap cas es fan servir per recollir informació de caràcter personal.

La Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions segueix la regulació legal i les directrius en aquesta matèria de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Concretament, les cookies que s'instal·larien serien les següents:

 
Cookie Finalitat
__utma S'empra per diferenciar usuaris i sessions
__utmb y __utmc S'empra per determinar noves sessions/visites
__utmz Registra l'origen del tràfic

 

Per navegar pel portal web de Cl@ve no és necessari que permeteu la instal·lació d'aquestes cookies: podeu deshabilitar-les directament des del navegador.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sortir per la visita al portal o per emprar els serveis, la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i l'usuari o la usuària acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari o la usuària, sempre que estigui situat en territori espanyol.