accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Avís legal

El lloc web  clave.gob.es   és un domini en Internet de la titularitat de la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions del Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, amb seu al carrer Mª de Molina, núm. 50 - 28071 Madrid

En la present nota legal es recullen les condicions generals d'us i d'accés.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació expressa i plena de les presents condicions generals en la versió publicada en el moment en que l'usuari hi accedïsca salvant les condicions particulars que poden ser aplicades a alguns continguts o servicis del lloc web. En tot cas, l'actualització de la informació i dels servicis no és immediata i poden haver-hi desfasaments. Suggerim que hi comproveu sempre la vigència i l'exactitud de la informació, dels servicis i dels continguts recollits.

Modificacions

Amb l'objectiu de millorar les prestacions del lloc web, la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia als usuaris, de modificar, d'ampliar o de suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els servicis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús, així com qualsevol altra condició particular.

Enllaços i hiperenllaços

Els hiperenllaços continguts al lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. La Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions no assumeix cap responsabilitat pel contingut, les informacions o els servicis que hi poden aparèixer, ja que aquestes pàgines no li pertanyen ni revisa els continguts, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que no tenen necessàriament relació amb les persones o les entitats titulars dels continguts esmenats o dels llocs on es troben.

Pel que fa a l'enllaç del domini mateix, l'establiment del hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableix, ni l'acceptació ni l'aprovació per part del mateix dels continguts o dels servicis. Per tant, no es declararà ni es farà entendre que la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de cap manera els servicis oferts o posats a disposició a la pàgina web des de la qual s'estableix l'hiperenllaç.

La Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions no es fa responsable de cap manera ni garanteix la qualitat, l'exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat dels continguts o servicis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari o la usuària accepten sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, els danys o les accions que poden derivar-se de l'accés a la pàgina web del hiperenllaç.

La pàgina web en la qual es puga establir l'hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyen a la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, exceptuant aquells signes que formen part de l'hiperenllaç mateix.

La pàgina web en la qual es puga establir l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits , contraris a la moral i a les bones costums generalment acceptades, així com tampoc contindrà mai continguts contraris a qualsevol drets de tercers.

Drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el disseny, logotips i altres imatges del portal clave.gob.es

Tant el disseny global del portal i dels codis font, com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions o als organismes i entitats participants en el sistema Cl@ve, i estan protegits pels drets corresponents de propietat intel·lectual i industrial. Aquesta protecció hi afecta igualment les imatges contingudes.

L'ús, la reproducció, la distribució, la comunicació pública, la transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga queda totalment prohibida llevat que medie amb autorització expressa la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions. La llicència d'ús dels elements especificats en aquest apartat d'aquest portal, atorgada a l'usuari, es limita a la descàrrega per part de l'usuari del contingut esmenat i l'ús privat, sempre que aquesta informació reste íntegra.

La Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc podria estar vulnerant-ne els drets, vos agrairíem que contactésseu amb nosaltres mitjançant el formulari  (Obri en nova finestra) .

La Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions prohibeix expressament fer cap "framing" o emprar altres mecanismes per part de tercers que alteren el disseny, la configuració original o els continguts del portal.

Estadístiques d'ús del lloc

El portal web del sistema Cl@ve fa servir l'aplicació Google Analytics, que instal·la cookies temporalment, amb la finalitat única i exclusiva d'elaborar informes de caràcter estadístic. Per exemple, el nombre de visites per pàgina, hores i dies de visita, etc.

Les cookies són fitxers creats al navegador de l'usuari per registrar l'activitat en el lloc web. Una cookie no identifica una persona, sinó una combinació de computadora-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en cap cas es fan servir per recollir informació de caràcter personal.

La Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions segueix la regulació legal i les directrius en aquesta matèria de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Concretament, les cookies que s'instal·larien serien les següents:

 
Cookie Finalitat
__utma S'empra per diferenciar usuaris i sessions
__utmb y __utmc S'empra per determinar noves sessions/visites
__utmz Registra l'origen del tràfic

 

Per navegar pel portal web de Cl@ve no és necessari que permeteu la instal·lació d'aquestes cookies: podeu deshabilitar-les directament des del navegador.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis del present portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga haver-hi per la visita al portal o per emprar els servicis, la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i l'usuari o la usuària acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari o la usuària, sempre que estiga situat en territori espanyol.