Sartu zure bilaketa
accesskey_mod_conten
Bar goiburua gorputza bereizten

Definizioak

Aktibazioa: gako batera sartzeko baldintzak desblokeatu eta gakoaren erabilera ahalbidetzen duen prozedura da. Ziurtagiri zentralizatuaren kasuan, aktibazio-datuak dira gako iraunkorra (cl@ve iraunkorra) eta erabiltzailearen mugikorrera SMS bidez bidalitako OTP gakoa. 

Ziurtagiri elektronikoa: egiaztatze-zerbitzuak eskaintzen dituen emaile batek elektronikoki sinaturiko agiri bat da, sinadura egiaztatzeko zenbait datu sinatzailearekin lotzen dituena eta sinatzailearen identitatea egiaztatzen duena. Hori da 59/2003 Legean jasotako definizioa eta, dokumentu honetan, zabaldu egiten da barne hartzeko ere sinadura egiaztatzeko datuak osagai informatiko batekin lotzen diren kasuak.

Ziurtagiria aitortua: ziurtapen-zerbitzuen emaile batek egindako ziurtagiria, betiere emaile horrek bete baditu Legean ezarritako betekizunak eskatzaileen identitatea eta gainerako inguruabarrak egiaztatzeari eta ziurtagirien fidagarritasunari bermeei dagokienez, abenduaren 19ko sinadura elektronikoaren inguruko 59/2003 Legearen II. tituluko II. kapituluan ezarritakoaren arabera.

Sinadura elektroniko ziurtagiri kalifikatu: konfiantzako zerbitzuen emaile kalifikatu batek emandako sinadura elektronikoko ziurtagiria eta Europar Batasuneko 910/2014 Erregelamenduaren I. eranskinean xedatutako baldintza guztiak betetzen dituena.

Sinadura elektronikoko ziurtagiri zentralizatuak: ziurtagiri aitortu edo kalifikatu gisa igortzen dira eta herritarraren hainbat datu pertsonal gako jakin batzuekin lotzen dituzte, osotasuna eta nahitaezko onarpena bermatze aldera. Informazio hau elektronikoki sinatzen du helburu honetarako sortutako ziurtapen-agintaritzak.

Gako publikoa eta gako pribatua: PKIaren oinarri den kriptografia asimetrikoak gako pare bat erabiltzen du, hartara, horietako batekin zifratzen dena bestearekin bakarrik dezifra daiteke eta alderantziz. Gako horietako bati gako publiko esaten zaio eta ziurtagiri elektronikoan sartzen da, besteari, aldiz, gako pribatu esaten zaio eta ziurtagiriaren titularrak soilik eskura dezake.

Erabilera bakarreko gakoa (OTP): erabilera bakarreko kodea (One Time Password), Cl@ve sisteman erregistratzeko eta erabiltzeko bidaltzen dena.

Aktibazio-kodea: Cl@ve sistemaren erregistroaren prozesuan ematen den kodea.

Cl@ve iraunkorra: administrazioaren zerbitzu elektronikoetara maiz sartzen diren pertsonentzat diseinatutako autentifikazio-sistema. Erabiltzaile-kode bat, herritarraren NAN edo AIZ eta aktibazio-prozesuan ezartzen den eta herritarrak bakarrik ezagutuko duzun pasahitz batean oinarritzen da. Segurtasun-maila handia eskatzen duten administrazio elektronikoko zerbitzuen kasuan, sistemak autentifikazioa indartu egiten du erabilera bakarreko zenbaki-kode bat sartzea eskatuz (OTP).

Sarbide-gako pertsonala (PIN): NAN ziurtagirietara sartzea ahalbidetzen duen karaktere-sekuentzia.

Sinaduraren sorrera-datuak (gako pribatua): bakarrak diren datuak dira, esaterako, kode edo gako kriptografiko pribatuak, erabiltzaileak sinadura elektronikoa sortzeko erabiltzen dituenak.

Sinaduraren egiaztapen-datuak (gako publikoa): erabiltzaileak sinadura elektronikoa sortzeko erabiltzen dituen kode edo gako kriptografiko publikoak dira.

Sinadura sortzeko gailu segurua: sinaduraren sorrera-datuak aplikatzeko balio duen eta abenduaren 19ko sinadura elektronikoari buruzko 59/2003 legearen 24.3 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituen gailua da.

Sinadura sortzeko gailu kalifikatua: Europar Batasuneko 910/2014 Erregelamenduaren II. eranskinean adierazitako baldintzak betetzen dituen sinadura elektronikoak sortzeko gailua.

Dokumentu elektronikoa: informazioa duen eta datu-prozesaketarako ekipamendu elektronikoak erabiliz irakur daitekeen euskarri batean dagoen erregistro logikoen multzoa da.

Sinadura elektronikoa: modu elektronikoan dagoen datu-multzoa da, beste batzuekin batera edo horiei lotuta jasotakoa eta sinatzaileak identifikatzeko erabil dezakeena.

Sinadura elektroniko aurreratua: sinatutako datuekiko sinatzailearen nortasun pertsonala ezartzea eta datuen osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen duen sinadura elektronikoa da, modu esklusiboan lotuta baitako bai sinatzaileari eta bai aipatutako datuei ere, eta konfiantza-maila altu batekin bere kontrolpean esklusiboki dauden baliabideak erabiliz sortu baita.

Sinadura elektroniko aitortua: ziurtagiri aitortu batean oinarritutako eta sinadura sortzeko gailu seguru baten bidez sortutako sinadura elektroniko aurreratua da.

Identifikazioa: eskatzaile edo NAN ziurtagirien eta sinadura-ziurtagiri zentralizatuen titular baten nortasuna aintzatesteko prozedura.

Identifikazio elektronikoa: pertsona fisiko bakar bati dagozkion identifikazio-datuak formatu elektronikoan erabiltzean datzan prozesua da.

Konfiantzako hierarkia: ziurtapen-agintaritza batek bere azpiko maila bateko agintaritza bati edo batzuei fidagarritasuna bermatzea ahalbidetzen duten ziurtapen-agintaritzen multzo batean ezartzen diren konfiantza-harremanak dira. NAN eta sinadura-ziurtagiri zentralizatuen kasuan, hierarkiak bi maila ditu: maila goreneko jatorrizko ziurtapen-agintaritzak fidagarritasuna bermatzen die bere menpeko ziurtapen-agintaritzei.

Ziurtagirien indargabetze-zerrendak edo indargabetutako ziurtagirien zerrendak: indargabetutako ziurtagiriak soilik jasotzen dituen zerrenda.

Segurtasun-hardware modulu kriptografikoa: funtzio kriptografikoak burutzeko eta gakoak modu seguruan gordetzeko erabiltzen den hardware-modulua.

Ziurtapen-zerbitzuen emailea: ziurtagiri elektronikoak ematen dituen edo sinadura elektronikoarekin lotutako bestelako zerbitzuak ematen dituen pertsona fisiko edo juridikoa.

Konfiantzako zerbitzu-emailea: konfiantzako zerbitzu bat edo gehiago ematen dituen pertsona fisiko edo juridikoa.

Konfiantzako zerbitzu-emaile kalifikatua: konfiantzako zerbitzu kalifikatu bat edo gehiago ematen dituen zerbitzu-emailea, gainbegiratze-organismoaren kalifikazioa jaso duena.

Eskatzailea: ziurtagiri bat bere buruarentzat eskatzen duen pertsona.

Hirugarren onartzailea: NAN edo sinadura-ziurtagiri zentralizatuetarako igorritako ziurtagiri batez fidatzea eta ziurtagiri hori onartzea erabakitzen duen eta titularraren desberdina den pertsona edo erakundea.

Titularra: nortasun publikoko eta sinadura elektronikoko ziurtagiri bere izenean igorri zaion herritarra.

 

Informazio gehiago lortzeko, ikus http://www.dnie.es/dcp webgunean argitaratutako Ziurtapen Politiken Adierazpena.