Introduïsca la seua cerca
accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Quan caduca?

Per millorar la seguretat, el sistema Cl@ve PIN ha modificat el seu comportament i es configura com una clau d'un sol l'ús (OTP) de manera que es garanteix que sempre que s'hi sol·licite una autenticació siga necessari obtindre un PIN nou.

D'aquesta manera, el PIN que reps al telèfon mòbil únicament es pot emprar una vegada per completar l'accés al sistema.

A més, hauràs d'emprar el PIN que has rebut abans de 10 minuts, ja que una vegada ha passat aquest temps, si no hi has accedit finalment, caldrà que sol·licitis un PIN nou.

Recorda que una vegada identificat amb el PIN, pots accedir als servicis que permet Cl@ve fins que et desconnectes de la Seu electrònica o tanques el navegador.