accesskey_mod_conten
Contenido web

Obtenció de Cl@ve PIN

Una vegada ens hem registrat , hem d'obtenir un Cl@ve PIN per accedir als tràmits.

Per millorar la seguretat, el sistema Cl@ve PIN ha modificat el comportament i el PIN que vas a rebre únicament pot emprar-se una vegada.

Els passos a seguir són: 

  • Des del nostre dispositiu mòbil

  • Mitjançant Internet

Deuràs emprar el PIN que has rebut per completar l'accés al sistema abans de 10 minuts. Una vegada acabat aquest temps, si no has accedit finalment a Cl@ve, hauràs de sol·licitar un PIN nou.

Una vegada identificat amb el PIN, pots accedir als serveis que permet en Cl@ve fins que et desconnectis de la Seu Electrònica o tanquis el navegador.